Holbæk Studiekor

Holbæk Studiekor

Bestyrelse, dirigent og øvested


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Anne Vind

Sanne Egelund


Suppleant:

Helen von StaffeldtDirigent
Camilla Donovan
dirigent@holbaekstudiekor.dk  


Webmaster
Clara Donovan
webmaster@holbaekstudiekor.dk

Korprøver og øvested
Kløvermarkskirken, Kløvermarksvej 7, 4300 Holbæk
Her øver vi...

Benthe Kofoed